Проверка на протокол на СИК

Страница за проверка на валидността на
числата в протокол на СИК
за секция само с хартиени бюлетини
в изборите на 2 април 2023

Тази страница НЕ Е протокол на СИК и НЕ служи за записване или изпращане на протокол.

Автори: инж. Красимир Гаджоков (консултант по интернет технологии), инж. Стефан Манов (член на обществения съвет към ЦИК), 2023.
Направена по доброволна инициатива и напълно безвъзмездно. Свободно ползване/копиране.

Страницата е направена да изглежда максимално близко до оригиналния протокол.

Попълва се само в сините кутийки. Проверката се прави с натискането на бутона най-отдолу на страницата (може по всяко време).
С цел запомняне на въведените преди последната проверка числа, не презареждайте страницата, а просто поправяйте/въвеждайте числата и натискайте бутона най-долу за следваща проверка.

Въведеното в тази страница не се изпраща/записва никъде (освен в самата страница).


ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

А. Брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 ИК (впишете числото по т. 3 от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК)

 

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК:

1. Брой на избирателите в избирателния списък при предаването му на СИК

Впишете числото по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателния списък в изборния ден

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 и т. 2.


ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК И ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

4. Бюлетини извън избирателната кутия


а) брой на неизползваните бюлетини

б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана)

Бюлетините по т. 4, букви „а“ и „б“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!


ЧАСТ ІІ

Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:

5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.

6. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната СИК; вотът на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)

7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети

7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“

КОНТРОЛИ:

– числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;

– числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.


8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция/ имената на независимия кандидат

Действителни гласове

КОНТРОЛА: числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.


ЛИСТ 2

ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

(в изпълнение на чл. 281, ал. 2 ИК)

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ


Наименование на партия/коалиция

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция

КОНТРОЛА: за всяка партия и коалиция числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, включително числото под надписа „без преференции“.

Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията/коалицията.

Броят на гласовете за партията/коалицията без отбелязано предпочитание (преференция) се вписва с цифри в клетката (правоъгълника) под надписа „без преференции“. За целта от броя на действителните гласове за партията/коалицията се изважда сумата на всички подадени предпочитания (преференции).

Тази страница извършва автоматична проверка на изброените по-долу условия, което е изискване към СИК при определяне на изборните резултати:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата по т. 1 и т. 2.

2. Числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от числата по т. 4 и числото по т. 5.

3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.

4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8.

6. За всяка партия и коалиция числото по т. 8 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, включително числото под надписа „без преференции“.Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*