Активна Демокрация – определение, Национален Обществен съвет

Активна Демокрация - оределение, Националлен Обществен съвет
Активна Демокрация - оределение, Националлен Обществен съвет

Активна, Демокрация, Обществен, съвет

Активна, Демокрация, Обществен, съвет. Привет, Горди Българи,

Както е известно, демократичното управление на една държава е изпълнение волята на народа, представен от гласоподавателите – граждани с права да гласуват. Волята на народа може да се разбере чрез допитване. Всеизвестна е мантрата “Глас народен, глас божи”. Какво се случва в действителност?

Активна Демокрация – определение, Национален Обществен съвет

В годините след 1990 изучаването и следването волята на народа е трудно забележимо в реалния живот. На думи ние сме вече демократи и дотам.

През 2022 г. въведохме ново понятие – АКТИВНА ДЕМОКРАЦИЯ. Това е не самоуправление на държавите чрез изучаване и следване волята на народа. Активната демокрация е не само приказки от 1001 нощ за светлото бъдеще.

Активната демокрация е следване волята на народа с гарантиране на положителни резултати, които осигуряват насочване на управлението на държавата към просперитет на Родината ни в кратки срокове – в рамките на от 14 дни до една година.

За постигане на посочените резултати се използват съществуващи законоови лостове.

Активна, Демокрация, Обществен, съвет. Активна Демокрация - оределение, Националлен Обществен съвет
Активна Демокрация – определение, Национален Обществен съвет

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*